» آخرین مطالب :
قال رسول الله (ص) : إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق:

آرشیو : نهج البلاغه

خطبه اول-بخش دهم

در این بخش از خطبه امام (ع) در مورد حج سخن می گویند این بخش مقداری بهحج با نگرش فقه نگاه می شود .دراین بخش ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش نهم

در این بخش در مورد نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن کریم بحث می شود . در ابتداء به سوالی پیرامون تحدی قرآن کریم پاسخ داده ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش هشتم

دراین بخش به ارسال رسل اشاره می شود و اینکه پیامبران چرا مبعوث شدند و درهمین راستا به سوال مقدری پاسخ گفته می شود .در ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش هفتم

در این بخش از خطبه به این مسئله اشاره می شود که انسان با توبه ای که انجامداد وعده ی بازگشت به بهشت را دریافت ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش ششم

در این بخش از خطبه به چگونگی زندگی آدم حوا در بهشت و رانده شدن ایشان ازبهشت اشاره می شود مفسر اشاره به این مطلب ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش پنجم

در این جلسه اشاره شده است به اینکه اصل وجود انسان روح اوست و اینکه انسان موجودی دارای خرد و شعور است و جسم در ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش چهارم

  در این بخش به خلقت انسان پرداخته شده است ومفسر سعی براین مطلب دارد که با پرورش دادن مسئله خلقت انسان و نگاه به ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش سوم

  در این بخش امام (ع) به بیان اسراری از خلقت و چگونگی قرار گرفتن جوها در کنار هم اشاره می فرمایند ودر کل این ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش دوم

در این بخش به شناختن خداوند و دین اشاره می شود که امیر المومنین (ع) در کلماتی کوتاه ولی مدلل به بیان اصل اعتقادی توحید ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش اول

در این بخش شارح ابتداء مقدمه ای کوتاه رابیان می نماید و بعد به سراغ متن می رود این بخش از خطبه در مورد ناتوانی ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس