» آخرین مطالب :
قال رسول الله (ص) : إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق:

آرشیو : نهج البلاغه

خطبه اول-بخش نهم

در این بخش در مورد نبی مکرم اسلام (ص) و قرآن کریم بحث می شود . در ابتداء به سوالی پیرامون تحدی قرآن کریم پاسخ داده ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش هشتم

دراین بخش به ارسال رسل اشاره می شود و اینکه پیامبران چرا مبعوث شدند و درهمین راستا به سوال مقدری پاسخ گفته می شود .در ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش هفتم

در این بخش از خطبه به این مسئله اشاره می شود که انسان با توبه ای که انجامداد وعده ی بازگشت به بهشت را دریافت ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش ششم

در این بخش از خطبه به چگونگی زندگی آدم حوا در بهشت و رانده شدن ایشان ازبهشت اشاره می شود مفسر اشاره به این مطلب ...

ادامه مطلب

خطبه اول-بخش پنجم

در این جلسه اشاره شده است به اینکه اصل وجود انسان روح اوست و اینکه انسان موجودی دارای خرد و شعور است و جسم در ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش چهارم

  در این بخش به خلقت انسان پرداخته شده است ومفسر سعی براین مطلب دارد که با پرورش دادن مسئله خلقت انسان و نگاه به ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش سوم

  در این بخش امام (ع) به بیان اسراری از خلقت و چگونگی قرار گرفتن جوها در کنار هم اشاره می فرمایند ودر کل این ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش دوم

در این بخش به شناختن خداوند و دین اشاره می شود که امیر المومنین (ع) در کلماتی کوتاه ولی مدلل به بیان اصل اعتقادی توحید ...

ادامه مطلب

خطبه اول – بخش اول

در این بخش شارح ابتداء مقدمه ای کوتاه رابیان می نماید و بعد به سراغ متن می رود این بخش از خطبه در مورد ناتوانی ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس