» آخرین مطالب :
قال رسول الله (ص) : إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق:
خطبه هفتم

خطبه هفتم

در این بخش از خطبه به این مسئله اشاره می شود که انسان با توبه ای کهانجام داد وعده ی بازگشت به بهشت را دریافت نمود وسپس به رضای الهی ازبنده از رضای بنده از خداوند اشاره می شود و لزوم طی سیر به سمت تکاملبیان می شود . در ادامه به بحث تکثر نسل برای فرزندان آدم مطرح می شود .واینکه زن وشوهر عدل و همراه هم هستند . واینکه پیامبران از فرزندان آدم(ع) هستند . در ادامه به مسئله زنای ذهنی اشاره می شود و این مطلب کهپیامبران (ع) از نسلی پاک و طاهر هستند و مفسر در پی آن است تا نظریه یآمدن زنانی برای ازدواج با فرزندان آدم (ع) را تقویت کند و بگونه اینظریه ی ازدواج فرزندان آدم (ع) را با خواهرانشان را رد کند. و اینکه از فرزندان آدم پیمان های مختلف گرفته شد . از جمله پیمان به یگانه دانستنپروردگار و نیز انجام دستورات الهی و نیز از پیامبران این پیمان گرفته شدکه وحی را به مردم برساند .و همین دین باعث می شود آنچه شما در فطرت خود می دانید اول گام است و نیاز به وحی در اینجاست که آن فطرت پرورش یابد .وهمین مسئله موجب می شود که دین باید جامع جهات باشد . در ادامه به تعددشیاطین اشاره می شود به انواع آن توجه می شود. و در نهایت ملاک حزب شیطان و وملاک حزب الله را بیان می نماید .

لینک دریافت

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “خطبه هفتم”

قالب وردپرس