» آخرین مطالب :
قال رسول الله (ص) : إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق:

احتیاط در مسئله مرجعیت

از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم نگرش های متفاوت با نگاه رهبری معظم انقلاب و نیز نگاه امام عزیزمان است که گاهی در قالب برخی از مراجع و یا کسانی که داعیه دار این مقام هستند به گوش می رسد مثلا در مقابل تفکر راهبردی هفته وحدت و ایجاد یکصدایی در مقابل کسانی که نمی خواهند اصل اسلام باشد مطالبی مانند هفته برائت را مطرح می کنند که این امر اشتباه بزرگ و حتی خطرناکی به نظر می رسد زیرا تضعیف مبانی نظام اسلامی که امروز با اعمال اقتدار خود مکتب شیعه را جان بخشیده و اقلیت شیعه در جهان اسلام را در مقابل همگان عزت داده است اصلا صحیح به نظر نمی رسد. حال اگر فرضی را در نظر بگیریم و انتقادات طرف مقابل را که به هیچ وجه در مسائلی که مثالش را بیان کردیم وارد بدانیم که نمی دانیم باز هم روا نیست تا به دشمن القا کنیم که در مرجعیت و رهبری معنوی مردم دو صدایی در مسائل راهبردی و استراتژیک وجود دارد زیرا این امر جز تضعیف نظام اسلامی- که به قول امام راحل اگر امام زمان(عج) هم اگر جان خویش را برای حفظ آن بدهد ارزش دارد- و موجب امیدواری دشمن به داخل می شود (یعنی همان گناه نابخشودنی اهل فتنه) که این امر ضربه ای بس عظیم است اما روی دیگر سکه همان زمین بازی وسیع دشمن است که باید با احتیاط فراوان در آن گام برداشت کسانی که داعیه دار خط مقابل هستند اگر مرجع نباشند ملبس به لباس شریف روحانیت بوده و در جایگاه مرجعیت قرار گرفته اند که این امور قابل انکار نیست .

لباس با شرافت روحانیت و مسئله مرجعیت اموری هستند که فقط برای ما راهی برای رسیدن به مقاصد نبوده و نیست بلکه خود آنها نیز برای ما موضوعیت و شرافت دارد پس باید احتیاط کرد.

اینجاست که ولایت پذیری و پیش نیفتادن از ولی معنا پیدا می کند . رهبر معظم انقلاب فرمودند شیعه ای که از انگلیس تبلیغ می شود و سنی که از آمریکا پخش شود نه بدرد شیعه می خورد نه به درد سنی (به نقل مضمون) پس باید افکار را نقد کرد نه افراد را.  متاسفانه دیده می شود برای کسانی گاهی از پرجم انگلیس عمامه درست می کنند این کار صحیح نیست زیرا اگر عمامه بی اعتبار شود و روحانیت مرجعیت اجتماعی خود را از دست بدهد ضرر متوجه همگان می شود در واقع همان القایی که دشمن می خواهد در اذهان اتفاق می افتد و آن شکاف اساسی در راهبران معنوی جامعه است. شکافی که یک طرف نظام اسلامی و طرف دیگر کسانی که خود را وارثان مرجعیت شیعه می دانند. این را باید در یاد داشت مقام معظم رهبری هرگز خود را در این دعوا داخل نکرده است برای مثال ایشان از نسب عکس خود در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی نهی نموده اند که باعث شده تاکنون این تنور داغ نشود زیرا نانی که از آن بیرون می آید همان تفرقه بینداز و حکومت کن خواهد بود.

این در حالی است که ایشان همیشه خط خود را با صلابت و به وضوح بیان و نقاط ضعف طرف مقابل را نیز تبیین نموده اند که این روش در برخورد امیر المومنین(ع) با مسائلی چون جمل نیز دیده می شود.

فرهاد ملاامینی 

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “احتیاط در مسئله مرجعیت”

قالب وردپرس